Contributieregeling 2021:

Juniorleden van 4 -17 jaar: €10,00 per maand

Senior-leden 18+: €12,00 per maand

Basisgymnastiek: €10,00 per maand

Springgroep: €16,00 per maand (1.5 uur)

Ouder & kind gym: €10,00 per maand

Acrogym en turnen kost voor junior leden €10,00 per maand en voor senior leden €12,00 per maand.

Dit is berekend op 1 lesuur per week, bij meerdere uren per activiteit per week wordt de prijs verhoogd tot een maximaal bedrag van €37,00 per maand.

Voor onbeperkt trainen betalen de leden € 55,00 per maand.

De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Wanneer een lid er de voorkeur aangeeft om niet via incasso te betalen, zal de vereniging per kwartaal (vooraf) een nota sturen. Hierbij wordt € 3,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie wordt iedere maand rond de 25e automatisch geïncasseerd.

Kosten bondscontributie

Ben je lid van de vereniging dan ben je verplicht bondscontributie voor de KNGU af te dragen. De bedragen voor het jaar 2021 zijn door de KNGU vastgesteld op:

-Leden tot 16 jaar 5,80 per kwartaal

-Leden 16 en ouder 7,15 per kwartaal

De bedragen zullen per kwartaal middels automatische incasso worden geïncasseerd.

De KNGU regelt de wedstrijden voor de turners, opleiding juryleden en nog veel meer. Alle leden zijn verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Kijk voor informatie op www.kngu.nl.

Wedstrijdgelden

De kosten voor de wedstrijden worden door de leden zelf betaald.

Incasso zal door de vereniging achteraf plaatsvinden.

Opzeggen

Wij hanteren een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand per 1e van de maand na ontvangst. Dit kan worden door gegeven per mail naar

ledenvanjahn2@gmail.com

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust via gvjahn2@gmail.com