De contributie bedraagt :

Jeugd-leden van 4-17 jaar € 9,20 per maand

Senior-leden € 11,50 per maand. 

Gymnastiek € 9,20 per maand. 

Springgroep € 15.35 per maand (1.5 uur). 

Ouder-kind gym € 9,20 per maand. 

Acro-gym en turnen kost voor junior leden € 9,20 per maand en voor senior leden € 11,50 per maand.

Dit is berekend op 1 lesuur per week, bij meerdere uren per activiteit per week wordt de prijs verhoogd tot een maximaal bedrag van € 37,00 per maand. 

Voor onbeperkt trainen betalen de leden € 55,00 per maand.

De contributie wordt bij voorkeur automatisch geincasseerd, wanneer een lid er de voorkeur aangeeft om niet via incasso te betalen, zal de vereniging per kwartaal        (vooraf) een nota sturen. Hierbij wordt € 3,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie wordt iedere maand rond de 25e automatisch geincasseerd.


Kosten bondscontributie :

Ben je lid van de vereniging dan ben je verplicht bondscontributie voor de KNGU af te dragen. De bedragen voor het jaar 2021 zijn door de kngu vastgesteld op:

-Leden tot 16 jaar 5,80 per kwartaal

-Leden 16 en ouder 7,15 per kwartaal

 De bedragen zullen per kwartaal middels automatische incasso worden geincasseerd

De KNGU regelt de wedstrijden voor de turners, opleiding juryleden en nog veel meer. Alle leden zijn verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Kijk voor informatie op www.kngu.nl.

Wedstrijdgelden

De kosten voor de westrijden worden door de leden zelf betaald.

Incasso zal achteraf plaatsvinden.

Opzeggen :

Wij hanteren een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand per 1e van de maand na ontvangst. (dit kan per mail naar ledenvanjahn2@gmail.com)