De contributie bedraagt :

jeugd-leden van 4-17 jaar : € 9,20 per lesuur per maand

senior-leden € 11,50 per lesuur per maand

Springgroep kost € 15.35 ( 1,5 uur per week )

Ouder-kind gym € 9,20 per kind per lesuur per maand

Per activiteit betalen leden maximaal € 37,00 per maand, voor onbeperkt trainen betalen de leden € 55,00 per maand.

De contributie wordt bij voorkeur automatisch geincasseerd, wanneer een lid er de voorkeur aangeeft om niet via incasso te betalen, zal de vereniging per kwartaal ( vooraf ) een nota sturen. Hierbij wordt dan wel € 3,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie wordt iedere maand rond de 25e automatisch geincasseerd.


Kosten bondscontributie :

Ben je lid van de vereniging an ben je verplicht bondscontributie voor de KNGU af te dragen. De bedragen voor het jaar 2020 zijn gesteld op € 22,60 voor <16 jaar en € 27.80 voor >16 jaar. De bedragen zullen per kwartaal middels automatische incasso geind worden.

 De KNGU regelt de wedstrijden voor de turners, opleiding juryleden en nog veel meer. Alle leden zijn verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Kijk voor informatie op www.kngu.nl.

Wedstrijdgelden

De kosten voor de westrijden worden door de leden zelf betaald.

Incasso zal achteraf plaatsvinden.


Opzeggen :

Wij hanteren een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand per 1e van de maand na ontvangst. ( dit kan per mail naar ledenvanjahn2@gmail.com )